ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกู้ โปรแกรมนี้จะช่วยคุณคำนวณให้ถูกต้องแม่นยำ เพียงใส่จำนวนเงิน วันเริ่ม/สิ้นสุด อัตราดอกเบี้ย และการคิดดอกเบี้ยทบต้น (ทบต้นรายเดือน รายปีหรือรายงวดอื่นๆ) หลังจากนั้นโปรแกรมนี้จะแสดงจำนวนดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟรี

 

Comment

Comment:

Tweet


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่