โปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (Daypo Online Tests) เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ครู อาจารย์หรือผู้สอนสร้างแบบทดสอบ ควิซ (Quiz) หรือข้อสอบออนไลน์ และสามารถเข้าไปแก้ไข พิมพ์ บันทึก นำเสนอและแชร์แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาได้ เหมาะสำหรับผู้เรียนทางอินเตอร์เน็ตทุกคนในการทบทวนและวัดผลความรู้
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่