เป็นไฟล์ต้นแบบหรือเท็มเพลต (Template) ของใบแจ้งหนี้หรืออินวอยซ์ (Invoce) สำหรับใช้กับไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ที่ใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้งานควบคู่กับระบบบริหารสินค้าคงคลังหรือสต็อกสินค้า มีฟังก์ชันในการออกรายงานการขาย พิมพ์รายงานเกี่ยวกับรายชื่อลูกค้าและข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนใช้ติดตามดูจำนวนสินค้าคงเหลือ และสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการสินค้า รายชื่อลูกค้า และรายการสั่งซื้อได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเท็มเพลต


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่