สุขพอที่พ่อสอน
แอพที่รวบรวมพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เพื่อให้ประชาชนน้อมนำไปปรั บใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดควา มสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้ง พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจต่างๆ จัดทำโดยสำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ กระทรวง ICT

Android เวอร์ชัน ดาวน์โหลดที่นี่
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่