โปรแกรมประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ (Business Buy Sell) เป็นโปรแกรมสำหรับเจ้าของธุรกิจและนายหน้าหรือโบรคเกอร์ในการซื้อ/ขายธุรกิจต่างๆ โดยโปรแกรมนี้จะคำนวณมูลค่าที่เหมาะสมในการซื้อ/ขายธุรกิจ ซึ่งจะใช้วิธีการประเมินมูลค่าทางธุรกิจอันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้แล้วโปรแกรมนี้ยังใช้วิธีการที่เรียกว่า Factor Method ที่โบรคเกอร์นิยมใช้กัน โดยนำเอาราคาของรายการซื้อ/ขายที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม อีกทั้งโปรแกรมนี้มีบทเรียน (Tutorial) และตัวอย่างการซื้อ/ขายกว่า 200 ธุรกิจ

 
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่