โปรแกรมสร้างแผนที่ (LandMap Vivo)

posted on 11 Nov 2015 15:50 by freesoftwaredownload

โปรแกรม LandMap Vivo เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแผนที่เสมือนจริงที่สามารถดึงข้อมูลแผนที่จาก Google Earth และ OpenStreetMap รวมทั้งพิกัด GPS จาก GPS Exchange และ GPS Logger มาใส่ได้ โปรแกรมนี้สามารถคำนวณพื้นที่รวมและพื้นที่แยกเฉพาะส่วน สามารถใส่ป้ายชื่อ, สัญญลักษณ์หรือเครื่องหมาย และพิมพ์แผนที่พร้อมภาพถ่ายดาวเทียม ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมาย 

 
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่