โปรแกรมจัดการการเงินส่วนบุคคล (MoneyLine Personal Finance Software) เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล สามารถรวบรวมรายการรายรับ-รายจ่ายแยกประเภทและบัญชีเงินฝากต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการเงิน รวมถึงช่วยในการบริหารงบประมาณในด้านต่างๆ


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่