โปรแกรมทำใบแจ้งหนี้ (Express Invoice Professional Invoicing Software) เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้างใบแจ้งหนี้หรืออินวอยซ์ (Invoive) ต่างๆ สามารถมีผู้ใช้งานได้หลายๆคน เพื่อทำใบแจ้งหนี้ บันทึกการชำระเงิน และดูรายงานต่างๆ โดยทำงานบนเว็บเบราเซอร์ โปรแกรมนี้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเป็นงวดๆหรือมีรายการเกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น ทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือน ทุกๆปี ฯลฯ ตลอดจนมีรายงานที่สามารถเรียกดูได้หลายแบบ เช่น บัญชีค้างชำระ บัญชีรายจ่าย หรือรายงานแสดงบัญชีค้างรับตามพนักงานขาย เป็นต้น

 
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่